Opublikowano

Konferencja podsumowująca realizację projektu „pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie”

Projekt pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” dobiegł końca. W dniu 28.09.2023r. w murach Instytutu – Centrum Doskonałości Kół Zębatych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.

Projekt korzystał z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Beneficjentem projektu było Starostwo Powiatowe w Pleszewie – organ prowadzący Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, a Partnerem projektu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa  Wielkopolskiego.

Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania w okresie 1 lutego 2022 r. – 30 września 2023 r.

W uroczystość podsumowującej realizację projektu wzięło udział 80 osób. Wśród gości znaleźli się m. in. przedstawiciele samorządu, dyrektorzy szkół, nauczyciele zawodu oraz uczniowie kształcący się na wybranych kierunkach.

W czasie spotkania głos zabrali zaproszeni goście – Starosta Pleszewski Pan Maciej Wasielewski, Dyrektor ZST w Pleszewie Pani Izabela Mikstacka – Mikuła i Pan Maciej Całka – p.o. Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu.

Podczas konferencji przedstawione zostały przez nauczycieli zaktualizowane programy nauczania w zawodzie technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Opracowano nową koncepcję programów uwzględniającą potrzeby pracodawców i uczniów oraz wymogów egzaminacyjnych. Zmodyfikowano ilość godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczną naukę zawodu.

Podczas konferencji odbyła się sesja Q&A dotycząca realizacji projektu, w której wzięli udział zaproszeni goście: Pan Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Pleszewie, Pan Robert Karczewski – nauczyciel ZST w Pleszewie, Pan Rafał Kwiatkowski – z- ca kierownika ds. zasobów ludzkich firmy Famot, Pan Ireneusz Trzeciak – nauczyciel ZST w Pleszew oraz Pani Magdalena Sekura- Nowicka – Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu. Podczas dyskusji poruszano m. in. kwestie współpracy szkoły z przedsiębiorcami, mówiono o korzyściach i przeszkodach, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu oraz planach na przyszłość.

Pan Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski w swojej wypowiedzi podkreślił, że „Starostwo Powiatowe w Pleszewie inwestuje w kształcenie zawodowe i jest otwarte na realizację takich właśnie projektów”.

„Dzięki projektowi mieliśmy bardzo duży nabór na kierunek technik pojazdów samochodowych, kierunek, który nie cieszył się zainteresowaniem w latach ubiegłych i był do zamknięcia” –  mówi Pani Izabela Mikstacka – Mikuła, dyrektor ZST w Pleszew.

„My jako Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zyskaliśmy praktyczną wiedzę na temat młodego pokolenia, dzięki temu powstała m. in. oferta Centrum pod daną grupę.” mówi Magdalena Sekura-Nowicka – dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu.

W trakcie konferencji poznaliśmy również opinie głównych odbiorców projektu, czyli uczniów ZST w Pleszewie. Uczniowie kierunków technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez przygotowany film ukazali jak projekt wpłynął na nich oraz szkołę.

Nie zabrakło również inspirujących prelekcji. Pani Monika Józefowska – doradca zawodowy ZSP nr 2 w Kępnie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z realizacją praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Natomiast Pani Magdalena Graczyk-Kucharska z Politechniki Poznańskiej przybliżyła zgromadzonym gościom charakterystykę Pokolenia Z jako młodych ludzi, wchodzących obecnie na rynek pracy.

Wydarzenie zakończyło się wzajemną aprobatą na realizację  dalszych projektów związanych z kształceniem zawodowym. Starostwo Powiatowe w Pleszewie i CWRKDiZ w Kaliszu zgodnie potwierdzili wolę złożenia kolejnego wniosku w ramach funduszy EOG w formie bardziej rozbudowanej.

 

Fot. Agnieszka Szukalska – Machowczyk