Opublikowano

„Kompetencje uczniów na tle wymagań kompetencyjnych pracodawców” – raport dla miasta Kalisza

Jak kształcić młodzież? Jakie talenty rozwijać? Jakich ludzi potrzebuje rynek pracy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w opracowaniu „Kompetencje uczniów z zawodów technik ekonomista i technik handlowiec na tle wymagań kompetencyjnych pracodawców” – raport dla Miasta Kalisza cz. I, oraz „Kompetencje uczniów z zawodów technik informatyk i technik logistyk na tle wymagań kompetencyjnych pracodawców” – raport dla Miasta Kalisza cz. II

RAPORTY dostępne pod linkiem >>> https://www.awt.org.pl/publikacje/

Raport powstał przy współpracy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Miasta Kalisza oraz Politechniki Poznańskiej w oparciu o dane pochodzące z platformy system.zawodowcy.org.

W przygotowanym opracowaniu zaprezentowano wyniki analiz pozwalających na uzyskanie precyzyjnych informacji przydatnych w procesie kształcenia, jak szybko i efektywnie zdobyć przez ucznia kompetencje, które dadzą na rynku pracy efekt synergii i wzmocnią przekonanie o jego wiedzy, umiejętnościach i postawie oraz silnej pozycji negocjacyjnej w kontakcie z pracodawcą.

Warto wspomnieć, że badanie pozwala na porównanie umiejętności kandydatów z wymaganiami opisanymi w ofertach pracy, co pokazuje jaki jest stopień spełnienia wymagań z danej oferty pracy przez kandydata. Mamy obraz tego, co doskonalić aby jak najlepiej wpasować się w oczekiwania stawiane przez rynek pracy.

Zaprezentowane wyniki mają na celu obserwację kompetencji uczniów, które są niezwykle istotne z pozycji instytucji rynku pracy, instytucji oświatowych, samorządów jak i samych kandydatów.

Zachęcamy do lektury!