Opublikowano

Działania Centrum z zakresu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

W ramach naszych działań realizujemy szereg inicjatyw mających na celu wspieranie doradztwa zawodowego oraz promowanie świadomego wyboru ścieżki kariery od najmłodszych lat. Poniżej przedstawiamy kluczowe projekty, które zrealizowaliśmy w mijającym roku szkolnym.


Sieć Doradców Zawodowych Południowej Wielkopolski

Tworzymy platformę współpracy dla doradców zawodowych z regionu Południowej Wielkopolski. W ramach Sieci Doradców Zawodowych zorganizowaliśmy pięć spotkań, które były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem – skorzystało z nich w sumie około 144 doradców zawodowych.


Bajkowa Akademia Krasnala Zawodowca

Promowanie doradztwa zawodowego zaczynamy od najmłodszych. Bajkowa Akademia Krasnala Zawodowca to cykl warsztatów przeznaczonych dla przedszkolaków. Dzięki angażującym zajęciom, dzieci z 7 placówek (łącznie 189 przedszkolaków) miały okazję poznać różnorodne zawody i rozwijać swoje zainteresowania już od wczesnych lat.


Doradztwo Zawodowe dla Szkół Podstawowych

Naszym priorytetem jest wsparcie uczniów w kluczowych momentach edukacyjnych. Dlatego nasi doradcy zawodowi przeprowadzili 86 warsztatów dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z subregionu kaliskiego. W tych zajęciach uczestniczyło ponad 1502 uczniów z 34 szkół, co pomogło im w lepszym zrozumieniu własnych predyspozycji zawodowych i przyszłych możliwości edukacyjnych.


Doradztwo Kariery dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych oraz Studentów

Dla starszych uczniów i studentów, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy, zorganizowaliśmy 26 warsztatów. W tych zajęciach wzięło udział 579 osób, które dzięki naszym doradcom zawodowym zdobyły cenne umiejętności i wiedzę niezbędną do podjęcia świadomych decyzji dotyczących ich przyszłej kariery zawodowej.


Spotkania Doradców Zawodowych z Rodzicami Uczniów Szkół Podstawowych

Ważną częścią naszej działalności są również spotkania z rodzicami. Doradcy zawodowi z naszego Centrum przeprowadzili 4 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 89 rodziców uczniów klas 8. Dzięki tym spotkaniom rodzice zyskali lepsze zrozumienie, jak mogą wspierać swoje dzieci w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.