Opublikowano

Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium

W ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy nasza jednostką a Instytutem Badań Edukacyjnych, realizujemy między innymi cykl seminariów poświęconych Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. W tym roku seminaria zostały zaplanowane dla grup doradców zawodowych oraz przedstawicieli środowiska oświatowego, z początkiem przyszłego roku szkolenia będą dedykowane pracodawcom.

W realizacji tego przedsięwzięcia po stronie Samorządu Województwa Wielkopolskiego wspierają nas: Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, za co serdecznie dziękujemy!

Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. ZSK to również narzędzie bardzo istotne przy realizacji projektów ECVET.

Dwa spotkania za nami. Odbyły się w dniach 22 – 23 października br. Podczas seminarium omówione zostały kluczowe pojęcia związane z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, przedstawione zostały podmioty funkcjonujące w ZSK, a także procedury oraz główne narzędzia systemu.

Kolejne seminarium już 3 grudnia!