Opublikowano

Zapraszamy na I spotkanie Sieci Doradców Zawodowych Południowej Wielkopolski w 2022r.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów na cykliczne spotkanie on-line Sieci Doradców Zawodowych Południowej Wielkopolski, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2021r. w godz. 17:00 – 19:30.

Celem spotkania jest przedstawienie kierunków działań oraz oferty CWRKDiZ w Kaliszu w zakresie doradztwa zawodowego w roku 2022.

W ramach doskonalenia w Sieci proponujemy Państwu udział w Seminarium online organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych pn. „Co nowego w ZSK? – update”

W ubiegłym roku odbył się cykl seminariów wprowadzających do tematu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Trenerzy szeroko omawiali korzyści płynące z ZSK i jak wykorzystać ZSK w szkole? Bieżące seminarium ma na celu aktualizację wiedzy o ZSK i pokazanie jego praktycznego wykorzystania.

Program seminarium „Co nowego w ZSK? – update”

Godz.

Temat

17.00 – 17.05

17.05 – 17.20

Otwarcie spotkania

Wystąpienie przedstawicieli Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

17.20 – 17.30

Zet-eS-Kowa repetycja na Jamboard’zie

17.30 – 17.45

Weryfikacja EUS w zestawie: Podstawowe zagadnienia ZSK

17.45 – 18.05

ZSK – inwentaryzacja 2022

18.05 – 18.15

Podsystemy kwalifikacji ZSK

17.15 – 18.30

Przerwa

18.30 – 18.35

Idzie nowe, czyli preferencje uczniów w zakresie wyboru szkół ponadpodstawowych

18.35 – 18.45

Big Bang kwalifikacji rynkowych

18.45 – 19.00

Nowe ścieżki kształcenia/uczenia się – porównanie kwalifikacji zawodowych z systemu oświaty z kwalifikacjami rynkowymi

19.00 – 19.10

Inspiracje z kraju i ze świata – dla ZSK i LLL

19.10 – 19.20

Dlaczego dorośli (nie)uczą się pozaformalnie?

19.20 – 19.25

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy – implikacje dla rozwoju ZSK

19.25 – 19.30

Podsumowanie i zakończenie seminarium

Prosimy o dokonanie rejestracji na udział w seminarium poprzez formularz rejestracyjny oraz podanie niezbędnych danych.
Na podstawie przekazanych informacji zostanie dla Państwa przygotowane zaświadczenie o udziale w seminarium. Udział w seminarium jest bezpłatny.

LINK REJESTRACYJNY:
https://ibeedu.clickmeeting.com/-co-nowego-w-zsk-update-seminarium-kalisz-/register?_ga=2.23555954.936400721.1642068094-1643587848.1642068094&_gac=1.181770069.1642068094.Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHpf3A9HjgyviTpdnphCRWsv_uIG5Yvf6wDZQ13zYkSQKUloC-EUsu_waArY9EALw_wcB

Osoba do kontaktu: Adriana Poznańska, tel. 515 938 125
e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.