Opublikowano

Targi Edukacyjne 2021 UWAGA EDUKACJA! – podsumowanie wydarzenia

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zorganizowało szereg wydarzeń towarzyszących tegorocznym XXV Targom Edukacyjnym w Poznaniu, które skierowane były dla całej Wielkopolski. Wydarzenia odbywały się zarówno online, jak i stacjonarnie.

Na platformie ClickMeeting zrealizowano konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi, w których wzięło udział 10 osób. Dodatkowo podczas trwania konsultacji emitowane były filmy dotyczące doradztwa zawodowego, poznawania zawodów oraz firm / zakładów rzemieślniczych z subregionu kaliskiego, tj. Wybieram świadomie – doradca zawodowy radzi oraz Zawodowy Zoom.

W sobotę 8 maja zrealizowano na platformie ClickMeeting dwa warsztaty online skierowane do doradców zawodowych oraz uczniów. Warsztat pn. Myślenie projektanckie w doradztwie zawodowym, poświęcony był  tematyce design thinking jako metodzie wspomagającej projektowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej. W warsztacie wzięło udział 10 uczestników. Drugi warsztat pn. Zawodowy MatriX – międzypokoleniowa bitwa na kompetencje poświęcony poświęcony został różnicom międzypokoleniowym, jako wartości w budowaniu w przyszłości relacji zawodowych. W warsztacie wzięło udział 11 uczestników.

W ramach wydarzeń towarzyszących zrealizowano także działania stacjonarne, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W piątek 7 maja w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru zorganizowano lekcję pokazową na kierunku Technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii. Uczniowie zaprezentowali techniki modelowania fryzur oraz makijażu. Na podstawie prezentacji przygotowany zostanie krótki film promujący ten kierunek kształcenia. W wydarzeniu wzięło udział 20 uczestników.

W sobotę 8 maja we współpracy z PBP Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu zorganizowany został Edukacyjny Piknik Rodzinny, w ramach którego dzieci i młodzież mogły wziąć udział w grach i zabawach edukacyjnych oraz sportowych. SMART CLUB – Szkoła Przedsiębiorczości dla Dzieci i Młodzieży przeprowadziła pokazową lekcję przedsiębiorczości. W wydarzeniu, zgodnie z obostrzeniami, wzięło udział 50 uczestników.

Dzięki zorganizowanym wydarzeniom uczniowie, nauczyciele oraz doradcy zawodowi wzięli udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających ich przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętności manualne. Niewątpliwą zaletą organizacji wydarzeń towarzyszących Targom Edukacyjnym była możliwość osobistego spotkania się z odbiorcami działań, interakcji dzieci i młodzieży podczas zajęć stacjonarnych.