Opublikowano

Szkolenie online z zakresu ZSK dla doradców zawodowych z subregionu kaliskiego

W dniu 14 lipca br. odbyło się skierowane do doradców zawodowych subregionu kaliskiego seminarium regionalne on-line pn.: „Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym” zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W trakcie spotkania omówione zostały kluczowe pojęcia związane z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Przedstawione zostały podmioty funkcjonujące w ZSK, a także procedury oraz główne narzędzia systemu.

Prowadzący trenerzy z IBE Pani Agnieszka Wojtal i Pan Jan Kosmowski w sposób merytoryczny i jasny przekazali uczestnikom spotkania wiedzę. Było ciekawie i interaktywnie.

Dziękujemy za udział w seminarium i zapraszamy na kolejne szkolenia.