Opublikowano

Szkolenie dla doradców pn.”Narzędzia job-coachingu w edukacji – mapa marzeń”

Ważnym aspektem działalności Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu jest wsparcie doradców zawodowych subregionu kaliskiego w podnoszeniu swoich kompetencji poprzez organizację szkoleń. Tym razem w dniu 22 stycznia 2020 roku, odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych powiatu kaliskiego pn. „Narzędzia job-coachingu w edukacji – mapa marzeń”, które przeprowadziła Danuta Brzezińska.

Mapa Marzeń to jedno z narzędzi job-coachingu, który jest metodą wsparcia osób będących w procesie zmiany, poszukiwaniu pracy lub rozwoju zawodowego.
Wiemy, że marzenia mają moc, a moc wzrasta wraz z ich ujawnieniem i wizualizacją. Poprzez Mapę Marzeń uruchamiamy wewnętrzny GPS prowadzący nas do celu. Wydobywamy na światło dzienne nasze wewnętrzne pragnienia i ulotne myśli. Graficzny obraz marzeń i celów aktywuje pozytywne nastawienie, budzi wewnętrzne zasoby, kierunkuje działania, wzmacnia konsekwencję i motywację. W efekcie marzenia zaczynają się spełniać.
Dziękujemy Monice Kubiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku za współpracę przy organizacji szkolenia.

Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach.