Opublikowano

System Informacji Zawodowej – narzędzie wspomagające wybór szkoły i pracodawcy

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego i dualnego ogromny wpływ ma efektywna współpraca szkół z pracodawcami. W szkole i w trakcie praktyk zawodowych uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy.

System Informacji Zawodowej (SIZ) to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami branżowymi i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego.

Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej i odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach.

Szkoły branżowe dzięki SIZ mają możliwość przedstawienia swojej oferty uczniom oraz pracodawcom.

Firmom i Rzemieślnikom poszukującym przyszłych fachowców platforma SIZ ułatwia nawiązanie kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.

Platforma SIZ jest bazą podstawowych informacji na temat oferty edukacyjnej szkół branżowych oraz praktyk zawodowych oferowanych przez pracodawców.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Chcesz, aby profesjonalna informacja o Twoje firmie lub szkole znalazała się w Systemie Informacji Zawodowej? – wypełnij 

 lub

i odeślij go do nas na adres m.wojeciechowska@cwrkdiz.kalisz.pl