Opublikowano

Relacja ze szkolenie z doradztwa zawodowego w Jarocinie

Efektem współpracy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Jarocinie jest przeprowadzone w ramach Sieci szkolenie dla doradców zawodowych powiatu jarocińskiego pn. „Ekspert doradztwa zawodowego”, które odbyło się dn. 14 listopada 2019 r.

Praktyczny warsztat przeprowadziła Pani Agnieszka Ciereszko – szkoleniowiec, autorka poradników i materiałów edukacyjnych, metodyk zdalnego nauczania. Redaktor naczelna kwartalnika „Doradca Kariery”. Wykładowca akademicki na kilku uczelniach.
Szkolenie obejmowało dwa bloki tematyczne: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe. Doradcy zawodowi podnosili swoje kompetencje, poznawali narzędzia diagnostyczne stosowane w poradnictwie kariery i omawiali jak pracować z procesem grupowym, by osiągać cele. Szkolenie był ciekawe, merytoryczne i aktywizujące uczestników.