Opublikowano

Podsumowanie projektu pn. „Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” w ramach Programu Erasmus+

Zakończyliśmy realizację projektu Erasmus+ pn. „Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”. Głównymi bohaterami spotkania było 50 uczniów, którzy brali udział w projekcie, ich nauczyciele, opiekunowie, koordynatorzy projektu i dyrektorzy szkół. Swoją obecnością również zaszczyciła Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektorzy pozostałych jednostek organizacyjnych i edukacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Młodzież w ramach projektu odbyła przygotowanie kulturowo-językowe , psychologiczno-pedagogiczne, a także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zaproszenie Pani Marszałek Marzeny Wodzińskiej, uczniowie również spotkali się z Wicekonsulem Irlandii w Polsce, Panem Krzysztofem Schramm, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Portu Lotniczego „ŁAWICA” oraz Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu, zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Czterotygodniowe staże zagraniczne odbyły się w trzech turach: w czerwcu, we wrześniu oraz w październiku 2019 r.

Zakończony został proces staży i praktyk zagranicznych. Wszystkie trzy grupy uczniów konsorcjantów zrealizowały swoje wyjazdy, ale tak naprawdę największa zmiana i najbardziej oczekiwane efekty pojawiają się dopiero teraz, gdy młodzież wróciła. Jak sami uczniowie podkreślają, wpływ projektu na ich życie osobiste i zawodowe, rozwój, postrzeganie rzeczywistości jest bezcenne. W ramach ewaluacji projektu, uczniowie wypełniali ankiety, w których wskazywali swoje obawy, oczekiwania przed wyjazdem oraz odczucia po powrocie z praktyk. Do największych obaw uczestników zdecydowanie należały: praca w obcym przedsiębiorstwie oraz konwersacja w języku angielskim. Aż 83% uczestników projektu jest bardzo zadowolona z decyzji o uczestnictwie w projekcie, wskazując że projekt ten zdecydowanie wpłynął na ich przyszłe plany zawodowe oraz przyczynił się do ich rozwoju osobistego. Zaletami uczestnictwa w projekcie były niewątpliwie: poprawa umiejętności językowych, wzbogacenie swojego CV oraz poznanie nowej kultury i narodowości.

Uwieńczeniem projektu podczas uroczystości było wręczenie uczestnikom certyfikatów oraz podziękowań dla dyrektorów, opiekunów i koordynatorów projektu w szkołach.
Pani Marszałek Marzena Wodzińska osobiście przekazała słowa wdzięczności kadrze pedagogicznej za opiekę i wsparcie młodzieży w trakcie realizacji tego projektu oraz pracownikom Centrum za podejmowanie się wyzwań związanych z wnioskowaniem o środki unijne w różnych programach, nie tylko Erasmus+.