Opublikowano

Gala podsumowująca konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik roku 2019 i 2020″

W miniony wtorek 7-go grudnia w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku”. Podczas uroczystości nagrodzono mistrzów oraz czeladników biorących udział w konkursie za rok 2019 oraz 2020.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego a koordynatorem Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Współorganizatorami konkursu są Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Celem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku” jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zdanym przed Izbą Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Konkurs ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz zawodów rzemieślniczych.

W kryteriach oceniania brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, dodatkowe osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem, świadectwem, kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, nagrody i wyróżnienia w konkursach zgodnych z wyuczonym zawodem, aktywność w mediach społecznościowych ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu.

Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 22 osoby, z tego 12 czeladników i 10 mistrzów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe. Z subregionu kaliskiego wyróżnionych i nagrodzonych zostało łącznie 8 osób.

Miło Nam ogłosić, że Tytuł Wielkopolskiego Mistrza roku 2019 otrzymał Pan Szymon Musialski z Ostrowa Wielkopolskiego z zawodu cukiernik. Tytuł Wielkopolskiego Czeladnika roku 2019 otrzymał Pan Mateusz Walendowski z Pleszewa z zawodu monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Laureatami konkursu zostali także:

Pan Sławomir Palat w kategorii Mistrz za rok 2020 z zawodu monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (nagroda II stopnia).

Pan Jakub Sierański w kategorii Mistrz za rok 2019 z zawodu kucharz (wyróżnienie).

Pan Karol Misiak w kategorii Mistrz za rok 2019 z zawodu technik budownictwa, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (wyróżnienie).

Pani Sylwia Lis w kategorii Czeladnik za rok 2020 z zawodu fryzjer (nagroda II stopnia).

Pan Jakub Kozłowski w kategorii Czeladnik za rok 2020 z zawodu elektryk (wyróżnienie).

Pan Jakub Koszułap w kategorii czeladnik za rok 2019 z zawodu wędliniarz (wyróżnienie).

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Jerzy Bartnik – Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pan Karol Januszkiewicz – Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Marek Pauliński – Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Jacek Dutkiewicz – V-ce Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Pan Tomasz Wika – Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Pan Tadeusz Moczyński – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele rzemiosła oraz szkół kształcących zawodowo. Uroczystość poprowadziła Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu. Uroczysta Gala podsumowująca konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2019 i 2020” odbyła się w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, w klimatycznej atmosferze zbliżających się świąt. Uroczystość miała niezwykłą oprawę dzięki przygotowanemu pokazowi laserów, światła i dźwięku. Ponadto dla zgromadzonych gości wystąpił znakomity skrzypek – Pan Tomasz Dolski.

Podziękowania należą się wszystkim wnioskodawcom, wśród których byli przedsiębiorcy, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza oraz Cechy Rzemiosł Różnych.

Dziękujemy za współpracę:

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie

Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim

Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie

Cech Rzemiosł Różnych Małej Przedsiębiorczości i Pracodawców w Grabowie nad Prosną

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.