Opublikowano

Gala podsumowująca konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018″

Po raz pierwszy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zorganizowany został konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”. Celem tego konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych, poprzez uhonorowanie osób, które poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności budują swoją karierę zawodową. W swojej pracy wykazują się entuzjazmem i pasją, mobilizują innych do działania. Dzięki zamiłowaniu do pracy i swojej postawie stają się autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zdanie egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w roku 2018. W kryterium oceniania brano pod uwagę m.in: oceny z egzaminów teoretycznych i praktycznych, dodatkowe osiągnięcia zawodowe (certyfikaty, dyplomy itp.), kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Wnioskodawcami w konkursie „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” byli przedsiębiorcy, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Cechy Rzemiosł Różnych.
Nagrodzonych zostało łącznie 36 osób z tego 28 czeladników i 8 mistrzów.
Z subregionu Południowej Wielkopolski nagrodzonych zostało aż 11 czeladników. Gratulujemy!

Uroczysta Gala podsumowująca konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” odbyła się 4 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w atmosferze zbliżających się świąt i z wyjątkową oprawą artystyczną zespołu z Fundacji Europejczyk.