Opublikowano

Badanie predyspozycji zawodowych testem Achtnicha

Badania, o których traktuje raport przeprowadzono w ramach projektu pt. „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych testem A. Achtnicha”. Autorem projektu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Raport przygotował dr Henryk Jarosiewicz.