Opublikowano

Informacja nt. sytuacji wielkopolskiego rynku pracy I półrocze 2021

Opracowanie przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczące poziomu bezrobocia oraz zmian klimatu koniunktury gospodarczej wybranych branż jakie zaistniały w I półroczu 2021r. w województwie wielkopolskim.