Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Młodzieżowe Misje Gospodarcze

Projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Biorący udział w projekcie uczniowie wypracowują konkretne rozwiązania dla biznesu. Podczas tego czasu uczniowie współpracują z biznesem zarówno poprzez spotkania w firmach, obserwację, rozmowy z wyznaczonymi pracownikami, spotkania robocze (w tym również online). W realizacji wyznaczonych zadań pomagają opiekunowie grupy – nauczyciele oraz studenci. Każdy z zespołów będzie miał za zadanie przygotować propozycję rozwiązania sytuacji, która zostanie oceniona przez powołany zespół ekspertów.

Osoba do kontaktu

Małgorzata Mikołajczyk
tel. +48 572 934 820
m.mikołajczyk@cwrkdiz.kalisz.pl