Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na

Projekt Bajkowa Akademia Krasnala Zawodowca to inicjatywa propagująca tematykę zawodoznawczą wśród najmłodszych. Celem spotkań jest również zachęcanie dzieci do czytania i samodzielnego sięgania po książkę.  

Akcja adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i składa się z dwóch części.  
W pierwszej dzieci przedszkolne słuchają nagrania wierszy i opowiadań o zawodach, które czytają osoby znane w lokalnym środowisku.
W drugiej części doradcy zawodowi z Centrum przeprowadzają krótkie warsztaty zawodoznawcze podczas których dzieci poznają różne zawody. Zajęcia prowadzone są w postaci zabawy. Często na spotkania zapraszani są też przedstawiciele różnych zawodów.

Z oferty Centrum można skorzystać bezpłatnie.

Chęć udziału można zgłosić poprzez formularz – https://tiny.pl/967ph

Doradca zawodowy CWRKDiZ w Kaliszu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Różycka
tel. +48 62 742 44 58
k.rozycka@cwrkdiz.kalisz.pl