Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na

MŁODZIEŻOWE MISJE GOSPODARCZE

Projekt skierowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych. Biorąc udział w projekcie uczniowie otrzymują od przedsiębiorców zaangażowanych w akcję case studies, na których rozwiązanie mają 3 miesiące. Podczas tego czasu uczniowie współpracują z biznesem zarówno poprzez spotkania w firmach, obserwację, rozmowy z wyznaczonymi pracownikami, spotkania robocze (w tym również innowacyjne formy prowadzenia rozmów, jak telekonferencje, videokonferencje itp.). W realizacji wyznaczonych zadań, każdej grupie przydzielony zostaje mentor-nauczyciel oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych, która podczas całego projektu będzie dzieliła się z uczestnikami zdobytą wiedzą i doświadczeniem w zakresach odpowiednich do obszaru case studies. Każdy z zespołów będzie miał za zadanie przygotować propozycję rozwiązania sytuacji, która zostanie oceniona przez powołany zespół ekspertów.

Koordynator projektu: Ewa Tomczak e-mail: e.tomczak@cwrkdiz.kalisz.pl; tel.: 888 493 077

MŁODY LEAN LIDER

Program edukacyjny Fundacji LEAN EDUCATION skierowany do uczniów w wieku 13-19 lat. Program, to 27 zajęć lekcyjnych rozwijających u uczniów kompetencje Lean Thinking, czyli zestaw kompetencji XXI wieku poszukiwanych przez najlepszych pracodawców w Polsce i na świecie. Program zajęć, który został przygotowany przez reprezentantów przedsiębiorstw, praktyków Lean Management w konsultacji z pedagogami, dydaktykami psychologami i jest dostosowany do rytmu pracy szkoły. Program realizowany jest w całej Polsce i jest BEZPŁATNY dla jej uczestników.

Więcej o programie pod linkiem: https://www.leaneducation.pl/o-programie-mlody-lean-lider.

Koordynator projektu: Adriana Poznańska e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl; tel.: 515 938 125

WKRĘĆ SIĘ W RZEMIOSŁO

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. W ramach współpracy z Cechami z terenu południowej Wielkopolski oraz Izbą Rzemieślnicza w Kaliszu, CWRKDiZ w Kaliszu promuje naukę zawodu, organizując wycieczki zawodoznawcze do zakładów rzemieślniczych. Młodzież szkolna poprzez takie wycieczki ma możliwość zobaczyć jak funkcjonują i wyglądają dane zakłady pracy lub przedsiębiorstwa. Uczniowie mają okazję porozmawiać z pracownikami oraz właścicielami danych zakładów, jak również podejrzeć jak wygląda praca w danym zawodzie „od kuchni”.

Koordynator projektu: Jolanta Łaźniak e-mail: j.lazniak@cwrkdiz.kalisz.pl ; tel.: 515 938 715

BAJKOWA AKADEMIA KRASNALA ZAWODOWCA

Akcja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym, której celem jest propagowanie tematyki dotyczącej zawodoznawstwa oraz zachęcenie dzieci do czytania i samodzielnego sięgania po książkę. Inicjatywa ta ma dwa etapy – w przedszkolu pojawia się zaproszony gość – osoba znana w lokalnym środowisku, która czyta dzieciom fragment książki o zawodach. Następnie doradcy zawodowi z Centrum przeprowadzają krótkie warsztaty z preorientacji zawodowej w postaci zabawy, dzięki którym dzieci jeszcze lepiej mogą poznać siebie, swoje mocne strony i talenty.

Koordynator projektu: Jolanta Molenda adres e-mail: j.molenda@cwrkdiz.kalisz.pl; tel.: 515 938 912