Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Fundusze EOG » Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

Projekt pod nazwą „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”
(numer wniosku: EOG/21/K3/W/0047
) realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie/Zespół Szkół Technicznych w partnerstwie
z Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 do 30.09.2023

Cel projektu to podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania.

Wartość dofinansowania: 93 540 euro

Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Koordynatorem projektu po stronie CWRKDiZ w Kaliszu jest: Małgorzata Mikołajczyk, e-mail: m.mikolajczyk@cwrkdiz.kalisz.pl

Zapraszamy na stronę poświęconą realizacji projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”.

„Raport z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów” zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.