Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Erasmus+ » Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie

Nr wniosku: 2018-1-PL01-KA102-048489

Kwota otrzymanego grantu: 150.000 euro (wartość projektu: 149.719 euro)

Ilość uczniów objętych projektem: 50

Ilość opiekunów objętych projektem: 6 opiekunów 

Termin realizacji: 09.2018 – 02.2020 

 

LIDER KONSORCJUM:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Południowa 62

tel. 62 742 44 58, biuro@cwrkdiz.kalisz.pl

Dyrektor: Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor@cwrkdiz.kalisz.pl (jednocześnie Koordynator Projektu)

SZKOŁY, BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańcw Sybiru w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Wąska 13

tel. 62 502 50 61; e-mail: zs@um.kalisz.pl

Dyrektor: Agata Dziedzic

Koordynator Projektu: Ewa Maciejczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

63-760 Zduny, ul. Strzelecka 10

Tel. 62 721 57 23; e-mail: zspzduny@wp.pl 

Dyrektor: Karolina Rejek

Koordynator Projektu: Renata Błażejczyk

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach

63-200 Jarocin, Tarce 19

tel. 62 747 24 43; e-mail: tarce@wp.pl

Dyrektor: Sławomir Wilak

Koordynator Projektu: Olga Filipiak

 

JAKIE SĄ GŁÓWNE CELE PROJEKTU?

Głównymi celami projektu są:
– podniesienie jakości i atrakcyjności nauki zawodu w szkołach zawodowych i branżowych,
– wsparcie uczniów którzy są w niekorzystnej sytuacji życiowej, głównie materialnej
– podniesienie konkurencyjności szkół na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez ich umiędzynarodowienie a przez to zwiększenie naboru uczniów w kolejnych latach,
– nauka języka angielskiego w praktyce i w rezultacie dobrze zdana matura oraz praca w międzynarodowych przedsiębiorstwach
– wzbogacenie wiedzy na temat kultury i historii Irlandii oraz Irlandczyków
– wzbudzenie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej,
– rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów; każdy uczestnik będzie miał możliwość poznać aspekty funkcjonowania zakładu pracy w Irlandii,
– usamodzielnienie się i zwiększenie poczucia własnej wartości,
– nabycie przez uczniów umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, która przyczyni się do lepszej kooperacji ze współpracownikami i pracodawcami,
– podniesienie kompetencji nauczycieli, które przełożą się na wprowadzenie zmian w nauczanych treściach, w celu przystosowania ich do aktualnych wymogów rynku pracy oraz standardów europejskich.

 

W JAKICH ZAWODACH UCZNIOWIE BĘDĄ REKRUTOWANI?

Zespół Szkół Zawodowych w Kaliszu:

 • Fryzjer
 • Fotograf
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Technik usług fryzjerskich

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach:

 • Sprzedawca
 • Technik logistyk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik informatyk

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach:

 • Technik weterynarii
 • Technik organizacji reklamy

 

JAKI BĘDZIE SPODZIEWANY WPŁYW PROJEKTU NA UCZNIÓW?

Wpływ Projektu na uczniów:

 1. rozszerzenie umiejętności zawodowych i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów
 2. poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, które przełożą się na wyniki egzaminów zawodowych
 3. wzrost atrakcyjności uczniów na rynku pracy poprzez posiadanie dokumentów po odbyciu stażu
 4. wzrost poczucia własnej wartości uczniów, odwagi życiowej,odpowiedzialności a także motywacji do działania – dostrzegą swoje perspektywy zawodowych
 5. wzrost poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości uczniów- może spowodować otwarcie przez nich własnej działalności gospodarczej.
 6. podniesienie motywacji uczniów do kont. nauki i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych -zmniejszy zjawisko porzucania szkoły
 7. rozwój umiejętności społecznych i rozwój osobisty uczniów – co jest bardzo pożądane przez przedsiębiorców
 8. lepsza komunikacja w jęz. ang.- dobrze zdana matura; uczniowie zaczną postrzegać naukę języków obcych jako element wykształcenia, podnoszący ich szanse na rynku pracy
 9. doświadczenie międzykulturowe, osobisty kontakt z kulturą Irlandii poszerzy horyzonty uczniów, pozwoli im docenić wartości europejskie, ukształtuje postawy: otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur, przeciwdziała ksenofobii, zredukuje negatywne postawy społeczne; pozwoli uczniom lepiej rozumieć współczesny świat i czuć się obywatelami Europy
 10. uczniowie podzielą się nabytą wiedzą i doświadczeniem z rówieśnikami oraz znajomymi– będą mogli przedstawić nabyte na stażu umiejętności
 11. w drodze działań upowszechniających będą mogli także podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z kolegami w swoich jak i innych szkołach, przez co będą ośmielać i motywować rówieśników do zgłaszania się do udziału w zagr. stażach