Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Erasmus+ » Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja III

Projekt Akredytacja Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność
edukacyjna” wniosek numer: 2023-1-PL01-KA121-VET-000130059 pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” edycja III

Budżet projektu 82.699 euro

W celu realizacji ww. projektu zostało zawiązane Konsorcjum w skład, którego wchodzą Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu  jako lider Konsorcjum oraz:
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu,
3.  Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

W ramach projektu zostały zorganizowane:

1.     zagraniczne staże zawodowe (26 dni) w Portugalii w miejscowości Faro dla 24 uczniów , którym towarzyszyło 2 opiekunów,

2.     zagraniczne tygodniowe kursy jobshadowing dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych w miejscowości Faro w Portugalii,

3.     zagraniczny tygodniowy kurs jobshadowing dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych w miejscowości Granada w Hiszpanii

Partner Zagraniczny projektu w Portugalii  to WakeUp Projects / Magic Sinderella Lda  Rua dos Combatentes da Grande Guerran1, 4esq 3080-123 Figueira da Foz, Portugal

Partner Zagraniczny projektu w Hiszpanii to Europuente-Spanish Project Partner Calle Casillas de Prats, 12, Granada, Spain

Głównym celem projektu jest wprowadzenie pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej jak i praktycznej, zwiększenie motywacji uczniów do dalszej nauki, w tym kontynuacja nauki na kolejnych szczeblach edukacji oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w skali województwa, kraju  i w Unii Europejskiej.