Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Erasmus+ » Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II

Projekt Akredytacja Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” wniosek numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000057520 pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” edycja II

Budżet

50.355,00 euro – Sycylia 2023

15.044,00 euro – Portugalia 2024

Razem 65.399 euro

W ramach projektu zostały w 2023 zorganizowane:

  1. zagraniczne staże zawodowe (26 dni) w miejscowości Katania na Sycylii dla 16 uczniów, którym towarzyszyło 2 opiekunów,
  2. zagraniczny dwutygodniowy kurs zawodowy dla jednego nauczyciela przedmiotów zawodowych,
  3. zagraniczny tygodniowy kurs Jobshadowing dla dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu zostały w 2024 zorganizowane:

  1. zagraniczne staże zawodowe (26 dni) w miejscowości Faro w Portugalii dla 5 uczniów, którym towarzyszył 1 opiekun.

Skład Konsorcjum:

  1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu
  2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
  3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach

Partner Zagraniczny w 2023 roku “A Rocca” Associazione Artistica Culturale Barcellona Pozzo di Gotto, 82, Italy

Partner Zagraniczny w 2024 roku WakeUp Projects / Magic Sinderella Lda  Rua dos Combatentes da Grande Guerra n1, 4esq 3080-123 Figueira da Foz, Portugal

Konsorcjum powstało w odpowiedzi na zaspokojenie potrzeb edukacyjno-zawodowych szkół i młodzieży oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz, cukiernik, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik reklamy, technik logistyk, technik mechatronik, technik elektryk.

Główny cel Projektu to wprowadzenie pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej jak i praktycznej w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski oraz wzrost motywacji uczniów do dalszej nauki, w tym kontynuacja nauki na kolejnych szczeblach edukacji.