Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Erasmus+ » Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja I

Projekt w ramach przyznanej Akredytacji Programu Erasmus w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

Nr wniosku: 2021-1-PL01-VET-000008000

Budżet: 62 599,00 euro

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

  1. zagraniczne staże zawodowe (26 dni) w Hiszpanii w miejscowości Sewilla dla 21 uczniów, którym towarzyszyć będzie 2 opiekunów
  2. zagraniczny dwutygodniowy kurs zawodowy dla nauczyciela przedmiotów zawodowych
  3. zagraniczny tygodniowy kurs Jobshadowing dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

LIDER KONSORCJUM:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Południowa 62

tel. 62 742 44 58, biuro@cwrkdiz.kalisz.pl

Dyrektor: Magdalena Sekura-Nowicka

Koordynator Projektu: Katarzyna Nowakowska, k.nowakowska@cwrkdiz.kalisz.pl; tel. +48 505-263-493

 

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu

62-800 Kalisz ul. Wodna 11-13

tel. 62 501 60 56

e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl

Dyrektor: Dorota Szaleniec-Plichta

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach

63-200 Jarocin, Tarce 19

tel. 62 747 24 43

e-mail: tarce@wp.pl

Dyrektor: Sławomir Wilak

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach

63-760 Zduny, ul. Strzelecka 10

tel. 62 721 57 23

e-mail: zspzduny@wp.pl 

Dyrektor: Karolina Rejek

 

PARTNER ZAGRANICZNY

Escuela de Idiomas Carlos V  Avda. de República Argentina 27B – Módulo B C.P 41011 (Sevilla)

 

JAKIE SĄ GŁÓWNE CELE PROJEKTU?

Główny cel projektu realizowanego przez CWRKDiZ w Kaliszu w konsorcjum z 3 szkołami to wprowadzenie pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, zwiększenie motywacji uczniów do dalszej nauki, w tym kontynuacja nauki na kolejnych szczeblach edukacji oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w skali województwa, kraju i w Unii Europejskiej.