Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Erasmus+ » Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja I

Projekt Akredytacja Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” wniosek numer: 2021-1-PL01-VET121-VET-000008000 pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” edycja I

Budżet 62599,00  euro – Hiszpania 2022

Budżet 69 852,00 euro – Portugalia 2023

Razem  132 451,00 euro

W ramach projektu w 2022r. zostały zorganizowane:

  1. zagraniczne staże zawodowe ( 26 dni) w Hiszpanii w miejscowości Sewilla dla 21 uczniów , którym towarzyszyło 2 opiekunów,
  2. zagraniczny tygodniowy kurs Jobshadowing dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu w 2023r. zostały zorganizowane:

  1. zagraniczne staże zawodowe (26 dni) w Portugalii w miejscowości Faro dla 25 uczniów, którym towarzyszyło 2 opiekunów
  2. zagraniczny tygodniowy kurs zawodowy dla nauczyciela przedmiotów zawodowych,
  3. zagraniczny tygodniowy kurs Jobshadowing dla nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Skład Konsorcjum:

  1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu
  2. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
  3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach

Partner Zagraniczny w 2022 roku – Escuela de Idiomas Carlos V  Avda. de República Argentina 27B – Módulo B C.P 41011 (Sevilla)

Partner Zagraniczny w 2023 roku – WakeUp Projects / Magic Sinderella Lda  Rua dos Combatentes da Grande Guerra n1, 4esq 3080-123 Figueira da Foz, Portugal

Główny cel projektu realizowanego przez CWRKDiZ w konsorcjum ze 3 szkołami to wprowadzenie pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej jak i praktycznej, zwiększenie motywacji uczniów do dalszej nauki, w tym kontynuacja nauki na kolejnych szczekach edukacji oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w skali województwa, kraju i w Unii Europejskiej.