Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » O nas » Zakres działania

Każdego dnia nasz zespół dokłada wszelkich starań do tego, aby pozytywnie wpływać na rozwój kształcenia dualnego oraz rozwój gospodarczy subregionu kaliskiego, tym samym równoważąc potrzeby i zasoby kapitału ludzkiego na terenie naszego działania. Podstawowe zadania naszego Centrum:

  • propagowanie edukacji zawodowej dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach branżowych
  • aktywizacja zawodowa młodzieży i osób dorosłych oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach organizowanych praktyk i staży
  • wsparcie uczniów oraz ich rodziców w obszarze doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery
  • diagnoza rynku pracy, wskazująca na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości
  • współpraca z Pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, skoncentrowana na zaangażowaniu swoich pracowników w kształcenie praktyczne uczniów oraz doskonalenie nauczycieli zawodu
  • pozyskiwanie funduszy unijnych i wsparcie praktyk zawodowych na terenie południowej Wielkopolski oraz staże zagraniczne