Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na

Jednym z naszych celów statutowych jest realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Określając kierunki działań w tym zakresie, powstała potrzeba stworzenia przestrzeni, w której osoby zajmujące się doradztwem zawodowym mogły by dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce. Dodatkowo przestrzeń ta ma służyć wsparciu merytorycznemu i metodycznemu, aby uzyskać wiedzę dostosowaną do swoich potrzeb.

Cele współpracy w ramach Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych południowej Wielkopolski:

 • identyfikacja osób i instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym w powiecie,
 • promocja i rozwój idei doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci,
 • analiza i wymiana dobrych praktyk z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • ułatwienie nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami/placówkami i instytucjami mogącymi wesprzeć je w działaniach z zakresu doradztwa zawodowego,
 • inicjowanie współpracy pomiędzy członkami Sieci poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych działań podejmowanych na rzecz szkół i uczniów,
 • integracja i wsparcie środowiska doradców zawodowych oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,
 • pozytywne relacje i nawiązane kontakty,
 • wymiana informacji i doświadczeń doradców zawodowych na poziomie subregionu kaliskiego,
 • dostęp do szkoleń i możliwości doskonalenia zawodowego dla doradców zawodowych,
 • pozytywny wizerunek i odpowiednia ranga doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Udział w spotkaniach Sieci jest otwarty i bezpłatny. Członkowie Sieci uzyskują dostęp do bieżących informacji, wzmacnia się ich poczucie przynależności do społeczności doradców zawodowych, mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach lub podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Chcesz się do nas przyłączyć? – wypełnij DEKLARACJĘ i odeślij do naszego koordynatora (dane poniżej) lub wypełnij DEKLARACJĘ ONLINE >>> https://forms.gle/A6WHV8hksntMamNJ8

Dołącz też do nas w mediach społecznościowych na grupie >>> https://www.facebook.com/groups/doradcyzawodowi/?source_id=255087218304971

Koordynatorem Sieci po stronie CWRKDiZ w Kaliszu jest: 

Adriana Poznańska, tel. +48 515 938 125, e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl

Zapraszamy do współpracy!