Znajdź nas na

images/WIRw-P.jpg

 

 

 

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

     • działamy od 1919 r.

     • jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców

     • reprezentujemy interesy środowiska rzemieślniczego

     • skupiamy 43 cechy i 9 spółdzielni rzemieślniczych

     • zrzeszamy blisko 5000 rzemieślników zatrudniających ponad 50 000 osób

     • przeprowadzamy rocznie ponad 4000 egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

     • szkolimy ponad 10 000 młodocianych pracowników

     • udzielamy rocznie ok. 700 informacji gospodarczych

     • szkolimy rocznie ok. 850 przedsiębiorców

     • posiadamy certyfikat PN-EN ISO 90001:2009

Na terenie działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu funkcjonują następujące Cechy zajmujące się szkoleniem młodocianych pracowników oraz wspieraniem pracodawców w zakresie prowadzeniadziałalności gospodarczej:

Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu 
www.kalisz.icech.pl

 

Działania Izby

     • przeprowadzamy egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające

     • nadzorujemy proces kształcenia zawodowego

     • wspieramy rzemieślników w działaniach promocyjnych

     • organizujemy praktyki i staże zawodowe dla uczniów w kraju i za granicą

     • udzielamy informacji na temat: 

              - obowiązujących przepisów prawnych i finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
              - sposobów pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania 
              - możliwości korzystania z opinii rzeczoznawców

     • wspieramy rzemieślników w nawiązywaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą

     • świadczymy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze

     • prowadzimy Bank Ofert Pracy dla uczniów i pracowników

     • realizujemy projekty ze środków krajowych i unijnych 

Dlaczego warto wybrać rzemiosło?

     • Dualny system nauki zawodu (łączenie teorii z praktyką)

     • Praca od pierwszego dnia nauki

     • Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych pod kierunkiem doświadczonych mistrzów

     • Zatrudnienie w zawodach dobrze wynagradzanych i poszukiwanych na rynku pracy

     • Uzyskanie świadectwa czeladniczego

     • Możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej drugiego stopnia, a w przyszłości edukacja na studiach

     • Możliwość uzyskania dyplomu mistrzowskiego

     • Praca w rodzinnej firmie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej 

Co zrobić, aby rozpocząć naukę zawodu?

     • Skontaktuj się z Izbą lub lokalnym Cechem - my polecimy Ci firmę, która posiada odpowiednie warunki oraz kadrę z uprawnieniami do szkolenia

     • Uzyskaj zgodę lekarza do podjęcia nauki i pracy w wybranym zawodzie

     • Wybierz szkołę • Podpisz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Jak wygląda nauka zawodu?

     • Trwa 3 lata

     • Możliwa jest dla osób młodocianych

     • Elastyczna realizacja kształcenia teoretycznego w branżowej szkole pierwszego stopnia lub w formach pozaszkolnych

     • Kształcenie praktyczne odbywa się 2, 3 lub 4 dni w tygodniu u pracodawcy lub w systemie przemiennym tydzień nauki w szkole, tydzień nauki u pracodawcy

     • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

     • Proces nauki wspiera Cech i Izba Rzemieślnicza

W ramach promocji kształcenia zawodowego i rzemiosła

     • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla przedszkolaków i uczniów „Jakie znasz zawody?”

     • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla uczniów szkół branżowych I stopnia:

              - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
              - z zakładów rzemieślniczych 
              - Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego 
              - Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego 
              - Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego 
              - Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej 
              - Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

     • prowadzimy gry miejskie i drzwi otwarte

     • uczestniczymy w targach edukacyjnych i branżowych

     • przygotowujemy filmy i spoty reklamowe

     • promujemy produkty regionalne i tradycyjne

Prowadzimy kursy, szkolenia, warsztaty

     • otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej

     • marketingu i zarządzania

     • efektywnej sprzedaży

     • prawa, podatków i ubezpieczeń społecznych

     • funduszy unijnych i innych instrumentów wsparcia

     • transakcji handlowych

     • ochrony środowiska

     • doskonalenia umiejętności zawodowych

     • podnoszenia kwalifikacji zawodowych

     • rękodzieła

Realizujemy projekty

     • staży zagranicznych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych

     • doradztwa zawodowego

     • podnoszące kompetencje:

              - informatyczne 
              - marketingowe (e-marketing)

     • upowszechniające:

              - elektromobilność 
              - flexicurity - elastyczne formy zatrudnienia 
              - społeczną odpowiedzialność biznesu

     • badające: 

              - potrzeby szkoleniowe rzemieślników 
              - wykorzystanie różnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy

     • promujące zakłady rzemieślnicze

     • doradztwa dla przedsiębiorców

     • informacyjne dot.: 

              - prowadzenia działalności gospodarczej 
              - funduszy unijnych dla przedsiębiorców 
              - Unii Europejskiej (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań)

 

 

Pin It