Opublikowano

Warsztaty z uczniami ZST w Pleszewie w ramach projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”.

Projekt pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół technicznych w Pleszewie” który nasze Centrum realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie nabiera rozpędu. Wczoraj odbyły się warsztaty z uczniami Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie z kierunków: technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych m. in. na temat ich potrzeb i motywacji. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a uczniowie chętnie angażowali się we wszelkie działania. Dzięki temu spotkaniu zdobyliśmy cenną wiedzę, która przyczyni się do stworzenia całościowego Raportu, który będzie stanowił punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania. Realizowany projekt korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia ZST PLESZEW do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.