Znajdź nas na

"Raport z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów" zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.

Raport powstał w ramach projektu “Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.

Pobierz >>> Images/RAPORT_Diagnoza_Potrzeb_Uczniw_i_Pracodawcw_EOG_CWRKDIZ_Kalisz.pdf

Pin It