Znajdź nas na

Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła. Zasady i tryb sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy
nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym młodocianych.

Pobierz >>> Images/Dualne-ksztalcenie-zawodowe_-ost_1.pdf

Pin It