Znajdź nas na

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020r. przygotowana przez Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu.

Pobierz >>> Images/Ocena_sytuacji_na_wielkopolskim_rynku_pracy_i_realizacji_zada_w_zakresie_polityki_rynku_pracy_w_2020.pdf

Pin It