Znajdź nas na

Opracowanie przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczące poziomu bezrobocia oraz zmian klimatu koniunktury gospodarczej wybranych branż jakie zaistniały w I półroczu 2021r. w województwie wielkopolskim.

Pobierz >>> Images/Broszura_-_sytuacja_rynku_pracy_I_pol_2021.pdf

Pin It