Znajdź nas na

 

 "ZAWODY TECHNICZNE - TRAFNY WYBÓR"

 

Projekt pod nazwą „Zawody techniczne – trafny wybór” (numer wniosku: RPWP.08.03.01-30-0032/18) realizowany jest przez Diecezję Kaliską / Zespół Szkół Technicznych w partnerstwie z  Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Przyczyny przystąpienia do projektu.

Niedostateczne dopasowanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności  absolwentów szkół o profilu zawodowym do aktualnych potrzeb i wymagań pracodawców, duże dysproporcje w dostępności do dobrej jakości edukacji zawodowej – szczególnie uczniów wywodzących się z terenów wiejskich , zróżnicowany poziom nauczania w zawodach deficytowych, brak specjalistycznego wyposażenia   pracowni zawodowych szkół a także  ograniczenia  materialne uczniów  to jedne z głównych problemów mających negatywny wpływ na rynek pracy w regionie. Poprzez realizację projektu wyposażymy absolwentów szkoły - przyszłych pracowników w niezbędnie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności niezbędne w zawodach deficytowych na rynku pracy w regionie.

Okres realizacji projektu:  01.08.2019 do 31.07.2022

Celem  projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności/kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488  uczniów/ uczennic  oraz 36 nauczycieli/ nauczycielek  zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu a także  zwiększenie efektywności procesu kształcenia zawodowego poprzez:

 • dodatkowe kursy, szkolenia dla uczniów, rozwijające niezbędne na rynku pracy kompetencje, kwalifikacje i umiejętności
 • staże, praktyki dla uczniów
 • studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu
 • kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • doradztwo zawodowe dla uczniów
 • doposażenie pracowni

Wartość projektu: 1 916 780,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 720 340,40 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja,  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Kierownikiem projektu po stronie CWRKDiZ w Kaliszu jest: 

ANITA ZYBAŁA, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Zapraszamy od odwiedzenie strony poświęconej realizacji projektu >>> Strona projektu "Zawody techniczne - trafny wybór"

 

 

AKTUALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA NA KIERUNKACH BRANŻY MECHANICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PLESZEWIE

 

Projekt pod nazwą „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” (numer wniosku: EOG/21/K3/W/0047) realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie/Zespół Szkół Technicznych w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 do 30.09.2023

Cel projektu to podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania.

Wartość dofinansowania: 93 540 euro

Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Koordynatorem projektu po stronie CWRKDiZ w Kaliszu jest:

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZYK, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy od odwiedzenie strony poświęconej realizacji projektu >>> Strona projektu "Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie"

"Raport z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów" zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.

Pobierz >>> RAPORT

 

"SUKCES ZAWODOWY. NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE Z CENTRUM"

 

Projekt pod nazwą "SUKCES ZAWODOWY. NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE Z CENTRUM" realizowany jest przez Miasto Kalisz / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu w partnerstwie z Województwo Wielkopolskie / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Cel projektu: dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZiU w Kaliszu do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji u 32 Uczniów/c, 22 Nauczycieli/ek oraz 1 Doradcy zawodowego w okresie 01.03.2022 r. -30.06.2023 r.

Cele szczegółowe:

 • nabycie/podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/c i nauczycieli/ek CKZiU w Kaliszu,
 • wzrost efektywności kształcenia zawodowych i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów,
 • podniesienie świadomości uczniów/c w projektowaniu własnej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej,
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie 2 pracowni zawodowych  do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

Grupa docelowa:

 • 1 placówka- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
 • 22 nauczycieli/ek CKZiU,
 • 1 doradca zawodowy,
 • 32 uczniów CKZIU

 

Źródło dofinansowania:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020,

Oś priorytetowa 8. Edukacja;

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy;

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

 

Okres realizacji: 01.03.2022 r. – 30.06.2023 r.

 

Wartość projektu: 412 568,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 371 293,75 PLN

 

Zadania :

 1. Doposażenie CKZIU w Kaliszu na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego.
 2. Umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycielek i nauczycieli CKZiU w Kaliszu
 3. Rozwijanie kompetencji doradcy zawodowego.
 4. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły I Stopnia (BS1) w zawodzie Elektryk.;
 5. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie Operator maszyn skrawających.
 6. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły II Stopnia (BS2) w zawodzie Technik robót wykończeniowych oraz Technik pojazdów samochodowych.
 7. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów i maszyn - IV ETAP kompleksowego wsparcia uczennic i uczniów.

 

Pin It