Znajdź nas na

        

W sierpniu 2019 r. została sfinalizowania umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu a Centrum Nauki Kopernik w zakresie partnerstwa regionalnego Klubów Młodego Odkrywcy na terenie Wielkopolski.

Współpraca ta pozwala nam na koordynowanie działań związanych z upowszechnianiem modelu kształcenia metodą STEAM, tworzeniem Klubów Młodego Odkrywcy w szkołach, przedszkolach i innych ośrodkach związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież  mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik  – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dzięki partnerom regionalnym, którzy pełnią funkcję regionalnych koordynatorów, wzmacniamy skuteczność programu KMO w regionach, zapewniamy wysoki poziom merytoryczny i gwarantujemy wszystkim zainteresowanym równy dostęp do wiedzy eksperckiej Centrum Nauki Kopernik. Opiekunowie klubów zyskują m.in. szybszy i wygodniejszy dostęp do warsztatów i szkoleń. Oprócz warsztatów i działań koordynacyjnych nasi partnerzy organizują we współpracy z Kopernikiem także regionalne fora KMO. Placówki partnerskie pełnią rolę ośrodków umożliwiających lokalnym klubom regularną wymianę doświadczeń i czuwających nad optymalnym rozwojem sieci klubów.

Zapraszamy na oficjalną stronę KMO >>> www.kmo.org.pl 


Pin It