Znajdź nas na

                                                                                                                          

Wczoraj odbyło się spotkanie on-line z uczestnikami oraz ich rodzicami, którzy już w najbliższą sobotę tj. 29.08.2020 r. wylatują na 4-tygodniowy staż zagraniczny w ramach Programu Erasmus+. Na spotkanie przedstawione zostały istotne informacje z zakresu BHP oraz zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Na spotkaniu, które odbyło się w formie on-line przedstawiciela naszego Centrum opowiedzieli zainteresowanym uczniom jak przebiegła wizyta przygotowawcza w Portugalii. Omówili jak wygląda baza noclegowa oraz prezentują się miejsca pracy gdzie uczniowie będą odbywać praktyki. Oprócz tego uczniowie zostali również przeszkoleni z zakresu ryzyka oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z wykonywanego zawodu. Zajęcia z zakresu BHP przeprowadziła Pani Anita Zybała z CWRKDiZ w Kaliszu. Dodatkowo, uczniowie uzyskali niezbędne informacje na temat ich pobytu w miejscowości Braga oraz zasad sanitarno-epidemiologicznych jakie obecnie obowiązują na terenie Portugalii. Zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego przeprowadziła Pani Agnieszka Muszyńska, która opowiedziała młodzieży m. in. jak radzić sobie za stresem związanym z wyjazdem oraz pobytem za granicą.

W ramach spotkania pracownicy Centrum odpowiadali na bieżąco na nurtujące uczestników pytania.

Pin It