Znajdź nas na

W dniu 25 października odbyło się spotkanie podsumowujące pobyt uczniów ze szkoły w Tarcach u irlandzkiego partnera Partnership International. Uczniowie z Tarc byli ostatnią grupą, która odbywała praktyki zagraniczne w ramach projektu pn. "Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie".

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Załatwiono niezbędne formalności związane z odbyciem praktyk zagranicznych oraz podsumowano pobyt. Przedstawiciele Partnership International podziękowali uczniom oraz opiekunom za współpracę.

Pin It