Znajdź nas na

23.06.2017 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu odbyła się konferencja prasowa, na której Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego poinformowała o otwarciu w Kaliszu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego – jednej z pięciu placówek tego typu na terenie Wielkopolski. Centrum mieści się przy ul. Południowej 62.

Wyzwania współczesnego rynku pracy determinują wiele problemów dla młodego pokolenia w wyborze zawodu i wejścia w czynne życie zawodowe. Związane jest to między innymi z ograniczeniami dostępu do informacji o możliwościach wyboru ścieżki kariery zawodowej ze względu na indywidualne kwalifikacje i predyspozycje młodych kandydatów do pracy.

Głównym celem Centrum będzie aktywizacja zawodowa osób młodych oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach praktyk i staży, Jednostka będzie propagować edukację zawodową dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach branżowych. CWRKDIZ będzie udzielało informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania. Dzięki skupieniu przy Centrum profesjonalnych doradców zawodowych, jednostka będzie wspierać uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców w obszarze doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery, a także planowania i budowania marki osobistej na rynku pracy.

Rozwój przedsiębiorstw na lokalnym rynku powoduje wyzwania dla obszaru edukacji, również tej pozaszkolnej. Dlatego tak ważna jest integracja środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych oraz Szkół Branżowych. Centrum stwarza możliwość pozyskania i umiejscowienia na rynku pracy doświadczonych pracowników.

W ramach zadań realizowanych przez Centrum, dokonywana będzie także diagnoza rynku pracy, wskazująca konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu kaliskiego (np. stolarz, murarz, dekarz, fryzjer i spawacz), ale również ograniczenia kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę (np. ekonomista, nauczyciel przedmiotów ogólnych, czy ratownicy medyczni), i określenie tzw. zawodów przyszłości. Udział Pracodawców w procesie kształcenia uczniów jest konieczny. Pracodawcy będą koncentrować się na zaangażowaniu swoich pracowników w kształcenie praktyczne uczniów oraz doskonalenie nauczycieli zawodu. Celem jest również tworzenie klas patronackich w szkołach branżowych, gdzie młodzi ludzie poprzez system kształcenia dualnego, będą nie tylko zdobywać wiedzę i praktykę, ale mając na uwadze możliwość późniejszego zatrudnienia w danej firmie, będą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie swojej drogi zawodowej.

Centrum będzie aktywnie pozyskiwać  fundusze unijne i wspierać praktyki zawodowe na terenie południowej Wielkopolski oraz staże zagraniczne w ramach takich projektów jak na przykład Erasmus+. Umożliwienie młodym ludziom zdobywania wiedzy i praktyki u partnerów zagranicznych, w znaczący sposób rozwija kompetencje i podnosi kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając konkurencyjność tych osób na rynku pracy. Ale co najważniejsze, pozytywnie wpływa na promocję  zawodów mało powszechnych, jak na przykład zegarmistrz, rymarz, introligator, czy opiekun osoby starszej.

Niewątpliwie tak skoncentrowane i wielopłaszczyznowe działania Centrum przyczynią się do rozwoju edukacji zawodowej, jak i gospodarki w południowej Wielkopolsce. To inicjatywa będąca dobrym startem w zawodową przyszłość tego regionu.

Pin It