Znajdź nas na

W dniu 8 września 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu obyła się konferencja „Dialog na rzecz kształcenia dualnego Południowej Wielkopolski. Kalisz 2017”. Podczas konferencji przedstawiciele szkół branżowych i zawodowych, jak i rzemieślnicy i pracodawcy z subregionu kaliskiego mieli okazję wymienić doświadczenia oraz opinie w zakresie działań na rzecz kształcenia dualnego i zawodowego. Duże zainteresowanie ze strony uczestników konferencji wzbudziły zagadnienia dotyczące organizacji i realizacji praktycznej nauki zawodu i staży zawodowych. Ważnym aspektem były również poruszone kwestie dotyczące zmian w podstawie programowej i ramowym planie nauczania w świetle reformy szkolnictwa zawodowego 2017. Otwarcia konferencji dokonała Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, organu nadzorującego działalność CWRKDIZ w Kaliszu.

fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
fot. Ewa Tomczak / CWRKDIZ Kalisz
Pin It