Znajdź nas na

Na zaproszenie Instytutu Badań Edukacyjnych wzięliśmy udział w spotkaniu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego a wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji", które odbyło się w Centrum badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach koło Wrześni.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z potencjałem dydaktycznym placówki i omówienia realizacji wspólnych działań. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie w celu nawiązania współpracy z CBiRNT pod kątem realizacji praktycznej nauki zawodu.

Pin It