Znajdź nas na

W dniu 8 września 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu obyła się konferencja „Dialog na rzecz kształcenia dualnego Południowej Wielkopolski. Kalisz 2017”. Podczas konferencji przedstawiciele szkół branżowych i zawodowych, jak i rzemieślnicy i pracodawcy z subregionu kaliskiego mieli okazję wymienić doświadczenia oraz opinie w zakresie działań na rzecz kształcenia dualnego i zawodowego. Duże zainteresowanie ze strony uczestników konferencji wzbudziły zagadnienia dotyczące organizacji i realizacji praktycznej nauki zawodu i staży zawodowych. Ważnym aspektem były również poruszone kwestie dotyczące zmian w podstawie programowej i ramowym planie nauczania w świetle reformy szkolnictwa zawodowego 2017.

Zobacz zdjęcia >>> Konferencja "Dialog na rzecz kształcenia dualnego Płd. Wlkp." 08.09.2017

Dokonując otwarcia konferencji Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska podkreśliła, że powstałe z jej inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu będzie koordynować wdrożenie działań, które wykreują nową rolę szkoły zawodowej oraz unowocześnią i uatrakcyjnią system kształcenia zawodowego. Marzena Wodzińska zachęciła do włączenia się we współpracę z Centrum zarówno szkoły, jak i firmy, bo bez aktywnego udziału pracodawców w procesie nauczania nie jest możliwe efektywne wdrożenie dualnego systemu kształcenia.

Gwarancją podniesienia jakości kształcenia jest ścisła współpraca szkół z pracodawcami. To pracodawcy najlepiej wiedzą jakich specjalistów potrzebują i będą potrzebować w perspektywie najbliższych lat oraz jakie kluczowe umiejętności i kompetencje powinni posiadać pracownicy zatrudniani na specjalistycznych stanowiskach.

Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Uczeń odbywający część zajęć praktycznych u przedsiębiorcy kształci się poprzez działanie. Dzięki praktycznej nauce zawodu młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

Podczas spotkania bliżej została zaprezentowana działalność Centrum wraz z dokładnym określeniem działań, które jednostka będzie podejmować w najbliższym czasie w ramach wsparcia dla szkół i przedsiębiorstw. „Jesteśmy otwarci na potrzeby, problemy i pomysły, chcemy słuchać i reagować, szukając najkorzystniejszych rozwiązań” – takimi słowami podsumowała swoje wystąpienie Magdalena Sekura-Nowicka, Dyrektor CWRKDIZ w Kaliszu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i było miejscem nawiązania nowych kontaktów pomiędzy przedstawicielami szkolnictwa zawodowego oraz pracodawcami z całego subregionu kaliskiego.

Pin It