Znajdź nas na

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Regionalny Partner Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (CNK) w ramach Programu "Klub Młodego Odkrywcy" (KMO) serdecznie zaprasza na konferencję „Nauczanie przez eksperymentowanie. Kluby Młodych Odkrywców kuźnią talentów.”

Konferencja ma na celu propagowanie nauczania przez eksperymentowanie w szkołach różnych typów i przedszkolach w Wielkopolsce. Tematykę nauczania przez doświadczanie i eksperymentowanie w ramach  Klubów Młodych Odkrywców przedstawią pasjonaci, specjaliści nauczania przez eksperymentowanie i doświadczanie - edukatorzy  z województw: opolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Pin It

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzień 04.06.2021 r. (piątek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Rozwiązanie to wynika z obowiązku udzielenia pracownikom dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj. 01 maja br.

Pin It

W dniach 02.04.2021r.- 24.05.2021r. przeprowadzono konkurs on-line „Najaktywniejszy Klub Młodego Odkrywcy w Wielkopolsce”. Konkurs był adresowany do „Klubów Młodego Odkrywcy” (KMO) z terenu Wielkopolski. Organizatorami konkursu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – Partner Regionalny Programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Konkurs przeprowadzony został w ramach projektu pod nazwą: „Eksperymentujmy - propagowanie idei Klubów Młodych Odkrywców w Wielkopolsce”, dofinansowanego przez Centrum Nauki Kopernik.

Pin It

Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przedstawiamy program edukacyjny P-TECH. Program ten od prawie 2 lat funkcjonuje w Polsce, dzięki fantastycznemu zaangażowaniu nauczycieli, mentorów, wykładowców, managerów i wolontariuszy.

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Regionalny Partner Programu KLUB MŁODEGO ODKRYWCY prowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprasza na spotkania mające na celu promocję idei KMO oraz inicjatyw propagujących zdobywanie wiedzy poprzez eksperymentowanie. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Pin It

Młodzieżowe Misje Gospodarcze to autorski projekt Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się 3. edycja projektu, jego tematem przewodnim były SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI ROZWOJU PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W SUBREGIONIE KALISKIM.
Młodzieżowe Misje Gospodarcze to forma innowacyjnego i realnego doradztwa zawodowego, dzięki któremu możemy faktycznie połączyć świat edukacji z biznesem, oraz uczniów z pracodawcami.

Pin It

Z końcem kwietnia zakończyliśmy pilotażową akcję z doradztwa zawodowego dla uczniów kl. 8 kaliskich szkół podstawowych. Dzięki współpracy z Wydziałem Edukacji Miasta Kalisza udało nam się zorganizować dla uczniów kaliskich szkół zajęcia z doradcami zawodowymi z naszego Centrum w formie online poprzez platformę Clickmeeting.

Pin It

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, zostało sfinalizowane trójstronne porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej, pomiędzy: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego – inicjatorem akcji, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” w Kaliszu i Miastem Kalisz, jako organem prowadzącym dla szkół: Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.

Pin It

W imieniu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszamy na BEZPŁATNY kurs online pn. „Zdjęcia satelitarne w szkole” skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zaczynających pracę ze zdjęciami satelitarnymi.
Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Regionalny Partner Programu KLUB MŁODEGO ODKRYWCY prowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprasza na spotkanie mające na celu promocję idei KMO oraz inicjatyw propagujących zdobywanie wiedzy poprzez eksperymentowanie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Pin It