Znajdź nas na

10 stycznia 2018 w samo południe w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Jak co roku, było to prawdziwe święto polskiej edukacji, na które przybyli dyrektorze, nauczyciele i uczniowie z ponad 50 najlepszych liceów i techników z całej Polski. 

Dwudziesty, jubileuszowy Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest szczególny ze względu na „okrągłą” rocznicę powstania jego pierwszej edycji. Natomiast pod względem metodologicznym – od wprowadzenia w roku 2011 jako głównego kryterium wyników matury – zmienia się w niewielkim stopniu i zawsze po długich konsultacjach z ekspertami. Dzięki temu co roku powstaje szczegółowa i wiarygodna „fotografia” polskich szkół średnich, wykonana pod nieprzypadkowym kątem.

Ranking wskazuje najlepszych 500 liceów i 300 techników w całej Polsce. Nie brakuje też oddzielnego podrankingu dla województwa wielkopolskiego.

Pin It

 „Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw.

"Barometr" jest badaniem jakościowym, realizowanym na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Pin It

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w nowym projekcie „Nowoczesne programy nauczania i scenariusze zajęć”*, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Programy i scenariusze zapoczątkują tworzenie większych zestawów narzędzi edukacyjnych, wspierających proces kształcenia ogólnego.

Pin It

Zrób TEST predyspozycji zawodowych i dowiedz się, jakie zawody powinieneś wykonywać !

Zapraszamy do skorzystania z BAZY bezpłatnych testów predyspozycji zawodowych opracowanych przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Po kliknięciu na każdą z ikon przechodzi się automatycznie do odpowiedniego testu >>>  BAZA TESTÓW

Sprawdź swoje możliwości !

 

 

Pin It

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz  Minister Edukacji  Narodowej.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu także włączyło się w propagowanie idei  IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: „Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje”. Naszym celem było zainicjowanie współpracy szkół południowej Wielkopolski poprzez wspólne zaangażowanie się w działania aktywnego wsparcia młodzieży w rozwijaniu świadomości kreowania swojej kariery.

Pin It

W grudniu został ogłoszony konkurs organizowany przez nasze Centrum na hasło promujące kształcenie zawodowe 

Konkurs skierowany był do uczniów w wieku 13-15 lat i odbywał się w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.

Zadaniem młodzieży było w komentarzu pod postem konkursowym umieszczenie pomysłu na hasło, które będzie zachęcało do wyboru kształcenia zawodowego, jako właściwej drogi edukacyjnej dla młodego pokolenia.

Spośród zgłoszonych pomysłów Kapituła konkursu wybrała zwycięskie hasło oraz wyróżniła 10 dodatkowych osób.

Pin It

Staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Wymiany w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus +, organizowane są w Europie już od 30 lat. Polacy biorą w nich udział od 1998 roku. Przez ten czas z mobilności skorzystało już ok. 280 tysięcy osób (trybuny czterech stadionów takich jak PGE Narodowy).

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ składa się z trzech akcji: Mobilność edukacyjna, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz Wsparcie reform w dziedzinie edukacji.

Pin It

13 - 19 listopada 2017

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość wśród mieszkańców całego świata. Kulminacja działań ŚTP przypada na listopad, ale organizacje zrzeszone w ramach Global Entrepreneurship Network (w tym Fundacja ŚTP) wspierają inicjatywy i wydarzenia związane z przedsiębiorczością przez cały rok.

Co roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości współtworzą firmy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, uczelnie wyższe i osoby prywatne, które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Wydarzenia przez nie organizowane obejmują takie tematy jak: formalnoprawne aspekty zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków finansowych na rozwój swojej działalności, zarządzanie przedsiębiorstwem, współpraca nauki i biznesu … i wiele, wiele innych.

Pin It

W dniach 4-5 października br. na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Budownictwa wspólnie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu mieliśmy okazję gościć w zaprzyjaźnionym z Wielkopolską regionie Brandenburgii, a dokładnie we Frankfurcie nad Odrą.

Była to wizyta studyjna zorganizowana w ramach Projektu 25+ „Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę”.

Pin It

 

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (OTK) – akcji mającej na celu inspirowanie inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

W ramach akcji nasze Centrum podjęło się wsparcia i koordynacji działań jednostek edukacyjnych w południowej Wielkopolsce. Zapewniamy promocję zaangażowanych placówek oraz stworzenie kompleksowego raportu wymaganego przez SDSiZRP, w którym ujmiemy wszystkie zgłoszone działania z południowej Wielkopolski. Każda szkoła będzie mogła pochwalić się w nim własnymi działaniami. Uczestnicy otrzymają również pisemne podziękowanie i potwierdzenie czynnego udziału w projekcie.

Pin It