Znajdź nas na

 

Rusza druga edycja programu edukacyjno-zawodowego Młodzieżowe Misje Gospodarcze – przedsiębiorczy Powiat Kaliski. W roku szkolnym 2019/20 hasłem przewodnim będzie "REKRUTACJA 2025". Wezmą w nim udział uczniowie klas 8. ze szkół podstawowych powiatu kaliskiego. Mentorsko będą ich wspierać starsi koledzy ze szkół ponadpodstawowych.

Pin It

Miło nam poinformować, że Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wspólnie z powiatem pleszewskim (Zespołem Szkół Technicznych w Pleszewie) będzie starać się o pozyskanie środków z Funduszy Norweskich.

Pin It

Szanowni Państwo!

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.

Pin It

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”.

Celem konkursu jest:

  1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
  2. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu.
  3. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu.
  4. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem.
  5. Promowanie Województwa Wielkopolskiego.
Pin It

Szanowni Państwo,

Czy wiecie może co oznacza ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji? Jest to system, który opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce, dzięki któremu można potwierdzić umiejętności swoje lub swoich pracowników na polskim i zagranicznym rynku pracy.

15 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji, wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym potwierdzeniem swoich kompetencji, a także podnoszeniem kwalifikacji. Skorzystają na tym wszyscy: pracownicy, zarówno ci pracujący w kraju, jak i za granicą, pracodawcy, a także różne organizacje branżowe.

Pin It

Departament Edukacji i Nauki informuje, że termin składania wniosków w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku został przedłużony z dnia 5 lipca do 31 sierpnia.

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

Pin It

W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategią Wielkopolska 2030) oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa wielkopolskiego na lata 2021-2027 (WRPO 2021+) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski.

Pin It

Szanowni Państwo,

Konkurs plastyczny z zakresu doradztwa zawodowego organizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu pt. „Zawodowy lapbook – zaprojektuj swoją przyszłość” został rozstrzygnięty.

Pin It

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie z okazji jubileuszu 100.lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

Pin It

Nowe opakowania dla produktów mlecznych, kampania budująca wizerunek atrakcyjnego pracodawcy i sposoby na dostarczenie transportu ładunku pomimo awarii to tylko wybrane rozwiązania, które powstały w pierwszej edycji
Młodzieżowych Misji Gospodarczych (MMG). Przez 3 miesiące uczestnicy tego projektu edukacyjno-zawodowego pracowali nad stworzeniem rozwiązań dla realnych wyzwań biznesowych, które postawili przed nimi przedsiębiorcy działający w powiecie ostrowskim.

Pin It