Znajdź nas na

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza szkolnych doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zainteresowanych obszarem doradztwa zawodowego z terenu południowej Wielkopolski na szkolenie pt. „UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO PROWADZENIA JOBCOACHINGU – CZ. I”

ZAREJESTRUJ SIĘ >>

Termin: 23 - 24 lutego 2019 r.

Miejsce: CWRKDiZ w Kaliszu, ul. Południowa 62

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z umiejętnościami koniecznymi do prowadzenia jobcoachingu.

Czas trwania szkolenia: 2 x 10 godz. (9.00 – 17.00)

Metody pracy: Zajęcia są prowadzone w sposób interaktywny mający na celu nie tylko przekazanie wiedzy trenera, ale także wykorzystanie wiedzy uczestników szkolenia. Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem wykładu, prezentacji, dialogu, gier symultanicznych, pracy indywidualnej i w małych grupach. Uczestnicy podczas szkolenia nabywają nie tylko wiedzę, ale także umiejętności konieczne do wykorzystania tej wiedzy w aktywizacji zawodowej.

Rezultaty: Uczestnicy rozwinęli lub nabyli umiejętności (związane z komunikowaniem się, motywowaniem, zarządzaniem czasem itp.) konieczne do pracy w jobcoachingu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. dzień 23.02.2019 (9.00 – 17.00)

Motywowanie i stymulowanie klienta do działania:

 • mapa marzeń i jej różne zastosowania
 • wyznaczanie celów
 • realizacja indywidualnego planu rozwoju
 1. dzień 24.02.2019 (9.00 – 17.00)

Skuteczne komunikowanie się:

 • przekazywanie i odbieranie krytyki
 • informacja zwrotna
 • komunikat „JA”

 Słuchanie, w tym słuchanie aktywne

 • parafraza
 • dopasowanie
 • umiejętność rozdzielania faktów i uczuć

 

Trener: Danuta Brzezińska - coach i trener współpracujący z CWRKDiZ Kalisz

 

 

 

 

Pin It