Znajdź nas na


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza szkolnych doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zainteresowanych obszarem doradztwa zawodowego z terenu południowej Wielkopolski na szkolenie pt. "Narzędzia w pracy doradcy zawodowego: Przegląd wybranych testów, kwestionariuszy i ankiet. Grywalizacja."


Termin: 6-7 października 2018 r.

Miejsce: CWRKDiZ w Kaliszu, ul. Południowa 62


ZAREJESTRUJ SIĘ >>

 

Cele szkolenia:

 • zaznajomienie z dostępnymi narzędziami diagnostycznymi w obszarze doradztwa zawodowego i edukacyjnego
 • przedstawienie celów, rodzajów i obszarów diagnozy
 • ścieżka diagnostyczna a proces doradczy
 • przedstawienie kluczowych elementów grywalizacji
 • rola grywalizacji w rozwoju i kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego
 • zastosowanie grywalizacji w pracy i edukacji
 • zaznajomienie z etapami i zasadami projektowania gry
 • przedstawienie koncepcji skutecznej grywalizacji

 

Korzyści dla Uczestnika:

 • Poszerzysz wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia procesu doradczego
 • Poszerzysz wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania grywalizacji w edukacji, pracy
 • Poznasz kluczowe mechanizmy gier
 • Będziesz znał podstawowe zasady diagnozy
 • Będziesz znał etapy projektowania gier i potrafił zastosować zasady koncepcji skutecznej grywalizacji w praktyce
 • Poszerzysz wiedzę o najczęściej popełniane błędy w diagnozie
 • Udoskonalisz umiejętność tworzenia opinii, raportów oraz udzielania informacji zwrotnej
 • Udoskonalisz umiejętność tworzenia autorskiej gry dla wybranej grupy klientów
 • Poznasz metody i narzędzia stosowane przez polskich doradców zawodowych w sektorze edukacji
 • Poznasz ćwiczenia, gry i zabawy szkoleniowe
 • Zyskasz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w trakcie procesu szkoleniowego

 

PROGRAM SZKOLENIA:

*Każdy dzień szkoleniowy wzbogacony jest wachlarzem zadań i ćwiczeń mających na celu poszerzenie i wykorzystanie uzyskanej wiedzy/informacji

 

I. Przegląd wybranych testów, kwestionariuszy i ankiet. Wprowadzenie do diagnostyki.

06.10.2018 (10 h) godz. 9:00 – 17:30

1.1 Diagnostyka w doradztwie zawodowym: cele, rodzaje, obszary

1.2 Rola etyki w procesie doradczym

1.3 Kwalifikacje i kompetencje diagnostyczne doradcy zawodowego

1.4 Metody i techniki diagnostyczne

1.5 Testy w doradztwie zawodowym dla różnych grup społecznych:
- dla młodzieży 
- dla dorosłych 
- dla osób z niepełnosprawnością

PRZERWA NA OBIAD 13:30 – 14:00

1.6 Planowanie i prowadzenie ścieżki diagnostycznej.

1.7 Case study - tworzenie raportu/opinii

1.8 Grywalizacja: czym jest? Pojęcia: gra, gracze, mechanizmy. Marka jako gra

1.9 Grywalizacja – wykorzystanie elementów gier do modyfikowania zachowań ludzi

1.10 Ograć nawyki. Jak zastosowań mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej

ZAKOŃCZENIE – wnioski, uwagi, podsumowanie

 

II. Grywalizacja: projektowanie autorskich narzędzi pracy

07.10.2018 (10 h) godz. 9:00 – 17:30

2.1. Grywalizacja w edukacji, pracy i strategiach marketingowych

2.2. Projektowanie gry – kluczowe elementy, przykłady gier, katalog dobrych zasad, przegląd ćwiczeń i zabaw

2.3. Koncepcja skutecznej grywalizacji: zdefiniuj problem, określ pożądane zachowania, opisz gracza i jego motywacje, wprowadź element zabawy, opisz zasady gry, przekuj pomysł w działanie

PRZERWA NA OBIAD 13:30 – 14:00

2.4. Projekt własnej gry – dla wybranych klientów

2.5. Posumowanie i prezentacja gier

2.6. EWALUACJA i DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE

 


Trenerzy:

dr Monika Christoph

dr Magdalena Barańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,                                                    

Wydział Studiów Edukacyjnych,                                                                                          

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

 

Materiały szkoleniowe:

 • Wydruk prezentacji multimedialnej w postaci materiałów informacyjnych z miejscem na notatki
 • Podsumowanie wszystkich realizowanych na szkoleniu ćwiczeń w postaci wypracowanych katalogów praktycznych rozwiązań i zastosowań
 • Przegląd bibliograficzny, netograficzny

 

Koszt: opłata kawowa - 60 zł

W ramach cateringu zapewniamy kawę, herbatę, wodę, słodkie przekąski i kanapki, a w czasie lunchu ciepłą zupkę z pieczywem.

 

>> ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 

Pin It