Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu poniżej publikuje bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Link ---->>>Bilans

 

Pin It

Dział w budowie.

Pin It