Znajdź nas na

Analiza sytuacji absolwentów wielkopolskich szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych z rocznika 2019/2020, po zakończeniu przez nich nauki na etapie podejmowania zatrudnienia przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Pobierz >>> Images/Absolwenci_rocznik_2019-2020.pdf

Pin It

Opracowanie przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczące poziomu bezrobocia oraz zmian klimatu koniunktury gospodarczej wybranych branż jakie zaistniały w I półroczu 2021r. w województwie wielkopolskim.

Pobierz >>> Images/Broszura_-_sytuacja_rynku_pracy_I_pol_2021.pdf

Pin It

Niniejszy raport przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy. Raport zawiera najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazuje bieżące trendy.

Pobierz >>> https://iarp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/raport_czerwiec_2021_w.pdf

Pin It

Niniejszy raport przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy. Raport zawiera najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazuje bieżące trendy.

Pobierz >>> https://iarp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/raport_maj_2021.pdf

Pin It

Niniejszy raport przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy. Raport zawiera najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazuje bieżące trendy.

Pobierz >>> https://iarp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport_kwiecien_06.05.2021-1.pdf

Pin It

Niniejszy raport przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy. Raport zawiera najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazuje bieżące trendy.

Pobierz >>> Images/raport_marzec-2021_01_04.pdf

Pin It

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020r. przygotowana przez Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu.

Pobierz >>> Images/Ocena_sytuacji_na_wielkopolskim_rynku_pracy_i_realizacji_zada_w_zakresie_polityki_rynku_pracy_w_2020.pdf

Pin It

Niniejszy raport przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy. Raport zawiera najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazuje bieżące trendy.

Pobierz >>> Images/rynek-pracy_styczen_2021.pdf

Pin It

Niniejszy raport przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy. Raport zawiera najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazuje bieżące trendy.

Pobierz >>> Images/rynek-pracy_luty_2021_03_01.pdf

Pin It

Badania, o których traktuje raport przeprowadzono w ramach projektu pt. „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych testem A. Achtnicha”. Autorem projektu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Raport przygotował dr Henryk Jarosiewicz.

Pobierz >>> Images/Raport_z_diagnozy_skonnoci_zawodowych_Pozna_-_Kalisz_2020.pdf

Pin It