Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA DS. ANALIZ I WSPARCIA

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>  Ogłoszenie_Specjalista_ds_Analiz_i_Wsparcia

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 28 maj 2019 r. 

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. analiz i wsparcia

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Marta Wojciechowska, zam. Psary

UZASADNIENIE

Pani Marta Wojciechowska spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i duże  doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Pin It

10 stycznia 2019 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>  Ogłoszenie_Główny_Specjalista_ds_Współpracy_i_Promocji

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 28 styczeń 2019 r. 

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. współpracy i promocji

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Jolanta Łaźniak, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Pani Jolanta Łaźniak spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i duże  doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 

Pin It

13 lipca 2018 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Główny_Księgowy_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

3 sierpnia 2018r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Anna Kubiak, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Wskazana kandydatka spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji, posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną 
i predyspozycje do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku głównego księgowego.

 

Pin It

1 lutego 2018 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Główny_Księgowy_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

27 lutego 2018r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrany został pan Marek Wójcik, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Wskazany kandydat spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji, posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną
i predyspozycje do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku głównego księgowego.

Pin It

5 stycznia 2018 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Gł_Spec_ds_Współpracy_i_Promocji_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

24 stycznia 2018r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. współpracy i promocji

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Katarzyna Nowakowska, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Wskazana kandydatka spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji, była najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

Pin It

18 września 2017r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Główny_Specjalista_ds_Administracyjnych_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

06 października 2017r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. administracyjnych

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Anita Zybała, zam. Koźminek

UZASADNIENIE

Wskazana kandydatka spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji, była najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

 

Pin It

21 sierpnia 2017r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PRACOWNIK DS. WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Pracownik_ds_Współpracy_i_Promocji_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

AKTUALIZACJA 1 września 2017 - konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert konkursowych.

Pin It

21 sierpnia 2017r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PRACOWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH

Szczegóły ogłoszenia, kliknij >>> Ogłoszenie_Pracownik_ds_Administracyjnych_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

AKTUALIZACJA 1 września 2017 - konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert konkursowych.

Pin It