Znajdź nas na

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informujemy, że wniosek projektu pt. „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” w ramach programu Erasmus+ 2018 - akcja: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego- został pomyślnie przez CWRKDIZ w Kaliszu złożony w Narodowej Agencji Erasmusa.

 CWRKDIZ jako koordynator projektu zamierza wysłać na praktyki zagraniczne do Irlandii 100 uczniów z następujących szkół:

  1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
  2. Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

Wyjazdy grup stażystów do Irlandii planowane są od maja 2019r. do listopada 2019r.

Głównymi celami projektu są:

-  podniesienie jakości i atrakcyjności nauki zawodu w szkołach zawodowych i branżowych,

- wsparcie uczniów którzy są w niekorzystnej sytuacji życiowej, głównie materialnej

- podniesienie konkurencyjności szkół na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez ich umiędzynarodowienie a przez to zwiększenie naboru  uczniów w kolejnych latach,

- nauka języka angielskiego w praktyce i w rezultacie dobrze zdana matura oraz praca w międzynarodowych przedsiębiorstwach

- wzbogacenie wiedzy na temat kultury i historii Irlandii oraz Irlandczyków

- wzbudzenie poczucia  przynależności do wspólnoty europejskiej,

- rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów; każdy uczestnik będzie miał możliwość poznać aspekty funkcjonowania zakładu pracy w Irlandii,

- usamodzielnienie się i zwiększenie poczucia własnej wartości,

- nabycie przez uczniów umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, która przyczyni się do lepszej kooperacji ze współpracownikami i pracodawcami,

- podniesienie kompetencji  nauczycieli, które przełożą się na wprowadzenie zmian w nauczanych treściach, w celu przystosowania ich do aktualnych wymogów rynku pracy oraz standardów europejskich.

 

Czekamy na wyniki konkursu, które zostaną ogłoszone w maju br; o których bez zwłoki Państwa poinformujemy.

Pin It