Znajdź nas na

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w nowym projekcie „Nowoczesne programy nauczania i scenariusze zajęć”*, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Programy i scenariusze zapoczątkują tworzenie większych zestawów narzędzi edukacyjnych, wspierających proces kształcenia ogólnego.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich etapów edukacji
  • dyrektorów szkół
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych
  • doradców metodycznych
  • pracowników organów prowadzących szkoły
  • pracowników nadzoru pedagogicznego
  • wykładowców uczelni prowadzących kształcenie przyszłych nauczycieli
  • przedstawicieli środowiska akademickiego
  • wszystkich zainteresowanych nowoczesną, atrakcyjną i skuteczną edukacją.

Już dziś zapraszamy przyszłych autorów programów nauczania do konkursu, którego ogłoszenie przewidziane jest na początek 2018 roku. W konkursie planujemy wybór ponad 100 najlepszych programów nauczania dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkół branżowych. Szczegółowe informacje o konkursie pojawią się jeszcze w styczniu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Do projektu zapraozeni także zostali recenzenci, których zadaniem będzie dokonanie oceny i wyboru zgłoszonych programów nauczania i scenariuszy.

Wszystkich zainteresowanych budowaniem atrakcyjnej i skutecznej edukacji w Polsce zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w  warsztatach i debatach  podczas ogólnopolskiego forum pt. „Inspiratorium pomysłowej szkoły”. Przedmiotem prac i dyskusji w czasie spotkania będzie między innymi opracowana w ramach projektu koncepcja nowych zasobów dla edukacji. Pragniemy zaczerpnąć z najnowszych światowych tendencji w edukacji  i skonfrontować je z wizją nowoczesnej polskiej szkoły.

 

*pełna nazwa projektu ”Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

Pin It