Znajdź nas na

Za nami spotkanie online pn. „Dialog na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim”, którego organizatorem była nasza jednostka.

Spotkanie skierowane było szczególnie do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach, Kierowników ds. Kształcenia Praktycznego, Przedstawicieli Wydziałów Oświaty lokalnych samorządów oraz Przedstawicieli Pracodawców. Jego celem było omówienie dotychczasowej współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim, realizowanych ze szkołami oraz pracodawcami inicjatyw, a także dyskusja i wspólne zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć.

W spotkaniu udział wzięły Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Zaproszeni goście ze świata edukacji i biznesu podzielili się ze słuchaczami dobrymi praktykami i doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z naszym Centrum.

Dziękujemy za wystąpienie podczas spotkania:

- Panu Karolowi Wilczyńskiemu (doradca zawodowy w SP nr 10 w Kaliszu oraz w ramach projektu pod nazwą „Zawody techniczne – trafny wybór”), który podzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu doradztwa zawodowego;

- Pani Arlecie Janczak (doradca zawodowy w ZS w Jankowie Pierwszym), która opowiedziała o udziale swoim i swoich uczniów w projekcie Młodzieżowe Misje Gospodarcze;

- Pani Iwonie Kałużnej (dyrektor ZSUG w Pleszewie), która przybliżyła Nam dobre praktyki w zakresie współpracy z pracodawcami;

- Panu Maciejowi Całce (Podstarszy Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu, Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu), który opowiedział o wspólnych inicjatywach mających na celu promocję rzemiosła;

- Pani Marioli Ilnickiej (wicedyrektor, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie), która przybliżyła Nam tematykę współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych z programu Erasmus+.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję w trakcie trwania spotkania. Państwa wskazówki i uwagi pozwolą Nam jeszcze efektywniej działać na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego w subregionie kaliskim.

 

WNIOSKI Z KONFERENCJI ---->>> Images/Raport_pokonferencyjny_Luty_2021-skompresowany.pdf

 

MATERIAŁY DO POBRANIA - PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Prezentacja - spotkanie online A. Janczak ZS w Jankowie Pierwszym.pdf

Prezentacja - spotkanie online I. Kałużna ZSUG w Pleszewie.pdf

Prezentacja - spotkanie online M. Całka.pdf

Prezentacja - spotkanie online M. Ilnicka ZSP nr 3 w Krotoszynie.pdf

 

MATERIAŁY DO POBRANIA - FOLDER INFORMACYJNY Z OFERTĄ WSPÓŁPRACY

Folder informacyjny - oferta współpracy 2021

 

MATERIAŁY DO POBRANIA - SLIDER I BANER NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Baner - doradztwo zawodowe.pdf

Slider - doradztwo zawodowe.pdf

 

 

 

Pin It